HILLÄKESTE NULGA SAAL

Ait-kelder Setomaa vallas Kitsõ külas Juuli kinnistul 2019 aasta suvel rekonstrueerimistööde ootel.

Sellest toredast ait-keldrist saab ühistegevuste saal, kus saab mõnusalt aega veeta ja kontserte korraldada. Saali kasutusele võtmisega leitakse parim vastastikune toimine kohalike elanike ja piirkonda saabuvate turistide vahel. Hoone rekostrueerimistööde käigus ehitati vahe- ja katuselaed, valmistati ja paigaldati hoonele uued välisuksed ning ehitati aluspõrand.

Rekonstrueerimistööd teostati oktoober-detsember 2019 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (edaspidi nimetatud ka EAS) toetuse abil. Rekonstrueerimistööde kogumaksumuseks kujunes 11 751,30 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering 7 926,30 eurot ja EAS-i toetus 3 825 eurot.

HILLÄKESTE NULGA SAALI REKONSTRUEERIMINE ÜHISTEGEVUSTEKS
Setomaa arenguprogramm 2019-2019