Kitsõ külätarõ

Juuli kinnistu Kitsõ külas aastal 2012

Elumaja siseruumid 2012